Optymalny i późny termin siewu zbóż ozimych - doświadczenie.

W Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Wyczechach w województwie pomorskim sprawdzamy stan zbóż ozimych z optymalnym i opóźnionym terminem siewu. Ten element ma szczególne znaczenie, ponieważ przedłużając się lato wymusza poźniejszy siew, który nie pzrez wszystkie odmiany jest znoszony dobrze.