Żyto hybrydowe - Strategia zapobiegania sporyszowi

Żyto hybrydowe - Strategia zapobiegania sporyszowi

Tematyka sporyszu jest dobrze znana wszystkim plantatorom żyta. Nasilenie jego występowania w różnych latach uprawy jest zmienne i zależy od całego szeregu czynników. Głównym z nich jest pogoda, na którą jednak nie mamy wpływu. Niemniej jednak istnieją inne przyczyny na które można oddziaływać poprzez technologię produkcji.