Katalogi
Katalog Kukurydza 2023
Katalog Jary 2023
Kompendium uprawy Słonecznik Soja 2022
Pszenica ozima SU BANATUS
Jęczmień hybrydowy SU HYLONA F1
Pszenica hybrydowa SU HYVEGA F1
Żyto hybrydowe SU PERSPECTIV F1
Jęczmień ozimy JAKUBUS & ZITA
Soja 2021
Niedobory składników pokarmowych Podręczny atlas
Pszenica ozima EXPO
Więcej...

Charakterystyka odmian

Jęczmień ozimy browarny
Opis: Aktualna karta Kompletny profil

LYBERAC Odmiana 2-rzędowa


NOWOŚĆ!!!
  • wczesny i plenny jęczmień ozimy browarny,
  • sprawdza się w opóźnionych terminach siewu,
  • odmiana gęstego łanu,
  • posiada gen odporności na wirusa łagodnej mozaiki jęczmienia i żółtej mozaiki jęczmienia,
  • wysoka wartość rynkowa: wysoki do bardzo wysokiego udział celnego jęczmienia oraz wysoka waga hektolitra (8/8 wg. BSA),
  • wysoka aktywność Beta-amylazy,
  • bardzo wysoka wartość słodownicza: pierwsza odmiana w Niemczech z "9" dla ekstraktywności słodu!
Wczesny zbiór i wysoka ekstraktywność
Na stanowiskach o wyższym potencjale plonowania rekomenduje się zaplanowanie dwukrotnej aplikacji fungicydowej oraz regulatorów wzrostu.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,0 pkt w skali COBORU
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra

Odporność na choroby
Mączniak

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,0 pkt w skali COBORU
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Wirus żółtej mozaiki
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Waga 1 hektolitra
Udział ziarna celnego jęczmienia
Zawartość słodu ekstraktywnego
Lepkość
Kruchość
Liczba Kolbacha
Stopień ostatecznego odfermentowania brzeczki

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Termin wysiewu
Wrzesień
Wczesny siew
260-280 ziaren/m²
Optymalny siew
320-360 ziaren/m²
Późny siew
360-380 ziaren/m²
Nawożenie

Przykładowa rekomendacja dla stanowiska po zbożach, przy wysokim plonie zakładanym:
 
Dawka przedsiewna BBCH 00 20 kg N/ha, uwzględniając N mineralny 0-30 cm
Dawka wiosenna BBCH 25-29 20-40 kg N/ha, uwzględniając N mineralny 0-60 cm

Całkowita dawka azotu z wszystkich źródeł (w całym okresie wegetacji) nie powinna przekraczać 120 - 140 kg N/ha!
Regulator wzrostu
 
BBCH 31-32 Zgodnie z zaleceniami producenta środka.
BBCH 39-49 Zgodnie z zaleceniami producenta środka.
Ochrona roślin

Rekomenduje się połączenie pierwszych dawek zabiegu fungicydowego o długim działaniu oraz regulacji łanu.
 
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 25-29
+
BBCH 30- 37/39

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.