Katalogi
Kompendium uprawy Słonecznik Soja 2022
Pszenica ozima SU BANATUS
Jęczmień hybrydowy SU HYLONA F1
Pszenica hybrydowa SU HYVEGA F1
Żyto hybrydowe SU PERSPECTIV F1
Jęczmień ozimy JAKUBUS & ZITA
Katalog Jary 2022
Soja 2021
Niedobory składników pokarmowych Podręczny atlas
Pszenica ozima EXPO
Więcej...

Charakterystyka odmian

Jęczmień ozimy browarny
Opis: Aktualna karta Kompletny profil

LYBERAC Odmiana 2-rzędowa


NOWOŚĆ!!!
  • wczesny i plenny jęczmień ozimy browarny,
  • sprawdza się w opóźnionych terminach siewu,
  • odmiana gęstego łanu,
  • posiada gen odporności na wirusa łagodnej mozaiki jęczmienia i żółtej mozaiki jęczmienia,
  • wysoka wartość rynkowa: wysoki do bardzo wysokiego udział celnego jęczmienia oraz wysoka waga hektolitra (8/8 wg. BSA),
  • wysoka aktywność Beta-amylazy,
  • bardzo wysoka wartość słodownicza: pierwsza odmiana w Niemczech z "9" dla ekstraktywności słodu!
Wczesny zbiór i wysoka ekstraktywność
Na stanowiskach o wyższym potencjale plonowania rekomenduje się zaplanowanie dwukrotnej aplikacji fungicydowej oraz regulatorów wzrostu.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,0 pkt w skali COBORU
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra

Odporność na choroby
Mączniak

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,0 pkt w skali COBORU
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Wirus żółtej mozaiki
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Waga 1 hektolitra
Udział ziarna celnego jęczmienia
Zawartość słodu ekstraktywnego
Lepkość
Kruchość
Liczba Kolbacha
Stopień ostatecznego odfermentowania brzeczki

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Termin wysiewu
Wrzesień
Wczesny siew
260-280 ziaren/m²
Optymalny siew
320-360 ziaren/m²
Późny siew
360-380 ziaren/m²
Nawożenie

Przykładowa rekomendacja dla stanowiska po zbożach, przy wysokim plonie zakładanym:
 
Dawka przedsiewna BBCH 00 20 kg N/ha, uwzględniając N mineralny 0-30 cm
Dawka wiosenna BBCH 25-29 20-40 kg N/ha, uwzględniając N mineralny 0-60 cm

Całkowita dawka azotu z wszystkich źródeł (w całym okresie wegetacji) nie powinna przekraczać 120 - 140 kg N/ha!
Regulator wzrostu
 
BBCH 31-32 Zgodnie z zaleceniami producenta środka.
BBCH 39-49 Zgodnie z zaleceniami producenta środka.
Ochrona roślin

Rekomenduje się połączenie pierwszych dawek zabiegu fungicydowego o długim działaniu oraz regulacji łanu.
 
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 25-29
+
BBCH 30- 37/39

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Kliknij czerwoną szpilkę aby wybrać oddział


Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.