Słonecznica orężówka: groźny szkodnik soi i innych gatunków uprawnych

Słonecznica orężówka: groźny szkodnik soi i innych gatunków uprawnych

W tym sezonie wegetacyjnym nastąpił już nalot groźnego szkodnika soi – słonecznicy orężówki. Jest to obcy gatunek szkodnika dla naszego regionu. Jak się przed nim chronić?

W tym sezonie wegetacyjnym nastąpił już nalot groźnego szkodnika soi – słonecznicy orężówki. Jest to obcy gatunek szkodnika dla naszego regionu. Jak się przed nim chronić?

Jak rozpoznać słonecznicę orężówkę?

Postać dorosła to motyl o długości 18 mm i rozpiętości około 35 mm. Zabarwienie ciała zmienia się od szarego przez oliwkowozielonej do pomarańczowo-brązowego.

Gąsienice przechodzą sześć stadiów larwalnych i długość ostatniej postaci larwalnej dochodzi do 5 cm. Mają trz pary odnóży tułowiowych. Odnóża są przeważnie koloru brązowego. Całe ciało pokryte jest rzadkimi szczecinkami oraz kolczastymi wyrostkami. Zabarwienie pierwszego i drugiego stadium larwalnego jest zmienne: żółtawo-białe do czerwono-brązowego.

U starszych gąsienic kolorystyka jest w jeszcze większym stopniu zróżnicowana począwszy od barwy jednolicie zielonej, żółtozielonej, różowej poprzez bordową, czerwonobrązową, brązową aż do prawie czarnej. Cechą charakterystyczną u starszych gąsienic jest biegnących wzdłuż ciała wzór w postaci linii o naprzemiennym zabarwieniu jasna-ciemna. Wzdłuż grzbietowej części ciała przebiega wąska, ciemno zabarwiona linia. Głowa starszych gąsienic jest z reguły ciemnobrązowa wyposażona w aparat gębowy typu gryzącego.

Jaja tego szkodnika są okrągłe o żeberkowatej powierzchni, białe, szare lub szarozielone o średnicy 0,5 mm.

Największe szkody powodują gąsienice tego gatunku, które wyjadają tkanki liści. Duża ilość gąsienic może spowodować wysokie straty upraw poprzez doprowadzenie do gołożeru.

Jak zapobiec atakom tego szkodnika?

Dość skuteczne są sprawdzone zasady agrotechniczne. Najważniejsza z kwestii to dbałość o prawidłowy płodozmian. Monokultury zbóż mają bardzo negatywny wpływ na stan fitosanitarny gleb, co skutkuje również rozwojem chorób roślin oraz szkodników.

Nie bez znaczenia jest odchwaszczanie upraw oraz niszczenie resztek roślinnych.

Zaleca się w związku z tym lustracje na obecność szkodnika, którą należy zacząć przeprowadzać już od początku lipca do września.

Istnieją w ofercie producentów również środku chemiczne zwalczące szkodnika.

Ponadto na rynku dostępne są pułapki feromonowych do odławiania owadów. Stosowanie pułapek feromonowych jest jedną z najskuteczniejszych metod wykorzystywanych do ekologicznej ochrony przed szkodnikami drzew i roślin uprawnych.