Katalogi:
Niedobory składników pokarmowych Podręczny atlas
Katalog Kukurydza 2020
Katalog Jary 2020
EXPO
JAKUBUS
Więcej...

Menager ds. sprzedaży i produkcji międzyplonów

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

 

Menager ds. sprzedaży i produkcji międzyplonów

 

Oczekiwania od kandydatów:

 

Obszar  wykonywanej pracy:

 • Na terenie Polski

 

Ogólny zakres odpowiedzialności:

 • Sprzedaż poplonów i nasion firmy P.H.Petersen /PHP/ na poziomie handlu hurtowego i wtórnego w Polsce
 • Koordynacja produkcji nasion firmy PHP w Polsce

 

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków w określonych obszarach działania:

 1.  Wobec SAATEN-UNION Polska /SU PL/
 • Analizowanie możliwości wprowadzenia na rynek produktów w postaci poplonów i nasion firmy PHP 
 • Przygotowanie działań w zakresie sprzedaży w porozumieniu pomiędzy PHP a głównym menedżerem SU PL i ich realizacja  
 • Opieka i nadzór nad klientami „po sprzedaży” w ramach zawartych umów /porozumień/
 • Działalność w zakresie sprzedaży w formie drugiego kanału obok istniejącego obecnie kanału sprzedaży bez wsparcia pracowników terenowych      
 • Pomoc w przygotowaniu 3- letnich planów sprzedaży przez SU PL

 

 1. Wobec udziałowców SU i PHP
 • Gromadzenie informacji związanych z produkcją poplonów i materiału siewnego w Polsce, ich analiza i regularne przekazywanie do PHP i SU PL
 • Przygotowywanie zamówień i sprawozdań na podstawie informacji i analiz rynkowych 
 • Pośrednictwo w tworzeniu miejsc produkcji dla PHP zgodnie z zaleceniami PHP oraz opieka nad nimi i ich inspekcja
 • Regularne przesyłanie informacji dotyczących prognozowania plonów    
 • Prowadzenie rozmów z możliwymi producentami materiału siewnego poplonów i przygotowanie umów dotyczących produkcji
 • Planowanie ewentualnej wielkości sprzedaży jako bazy dla produkcji materiału siewnego oraz trzyletniego planu SU PL

 

 1. Odmiany i produkty
 • Przyswojenie wiedzy dotyczących produktów PHP
 • Analiza i ocena odmian pod względem ich potencjału dla produkcji materiału siewnego oraz ich komercyjnych możliwości
 • Przygotowanie opisów odmian i informacji o nich dla potencjalnych klientów oraz ich rozpowszechnianie  
 • Gromadzenie aktualnych wyników doświadczeń i ich ocena 
 • Zgodnie z zaleceniem PHP i SU PL pomoc przy zgłaszaniu nowych odmian, monitorowanie badań wartości odmiany i innych doświadczeń
 • Planowanie na życzenie doświadczeń komercyjnych oraz ich koordynacja i transponowanie lub też wspieranie zakładów doświadczalnych
 • Monitorowanie produkcji materiału siewnego odmian PHP i opieka nad nią
 • Analiza i ocena odmian pod względem ich potencjału dla produkcji materiału siewnego i możliwości handlowych
 • Podsumowanie i ocena istniejących wyników badań
 • Sprawdzanie poprawności i nadzór nad rejestracją nowych odmian zgodnie z oczekiwaniami PHP i SU PL
 • Opracowanie planu, koordynacja i realizacja testowania komercyjnego produktów w punktach doświadczalnych

 

 1. Marketing
 • Podejmowanie wszelkich koniecznych działań dla klientów w celach marketingowych poprzez handel oraz wspieranie ich
 • Podjęcie wszystkich koniecznych działań marketingowych i wsparcie klientów handlowych mających na celu wdrożenie nowych produktów
 • Analiza portfela, planowanie i zarządzanie portfelem produktowym
 • Organizacja i opieka nad uprawami demonstracyjnymi i doświadczalnymi u klientów
 • Planowanie i koordynacja dostaw materiału siewnego dla poszczególnych założeń doświadczalnych
 • Wspieranie klientów w organizacji i planowaniu dni pola i innych imprez związanych z przekazywaniem informacji dotyczących poplonów   
 • Wspieranie klientów w innych ważnych kwestiach/ aktywnościach związanych z marketingiem poplonów
 • Organizacja i prowadzenia pokazów polowych i doświadczeń u klienta
 • Planowanie i koordynacja dostaw materiału siewnego do doświadczeń i testów
 • Wspieranie klientów w organizacji i planowaniu dni pól i oraz szkoleń produktowych
 • Wsparcie klientów w innych istotnych działaniach  dla poparcia obrotu uprawy

 

 1. Usługi
 • Wspierać i być do dyspozycji producentów materiału siewnego i partnerów handlowych w przypadku pytań, reklamacji i innych działań
 • Regularnie obserwować sytuację na rynku i w produkcji i odpowiednio przygotowywać informacje
 • W zależności od potrzeb wspierać PHP bezpośrednio w produkcji, a także w innych dziedzinach produkcyjnych
 • Koordynacja i wspieranie logistyki towarów PHP. Dostawa i wystawianie faktur odbywać się będzie przez SU PL
 • Obserwacja rozwoju rynku i produkcji z obowiązkiem dostarczania informacji
 • Wsparcie w przypadku potrzebnej pomocy ze strony PHP w produkcji na danym obszarze
 • Koordynacja i wsparcie logistyczne towarów dostarczonych z PHP. Dostawy i fakturowania będzie odbywać się przez SU PL.

 

 1. Raportowanie
 • Terminowe sporządzanie i dostarczanie analiz i sprawozdań zgodnie z sugestiami PHP i SU PL
 • Obserwacja i monitorowanie klientów pod kątem rozwoju sytuacji na rynku oraz tendencji cenowych

 

 1. Odpowiedzialność osobowa
 • Brak własnej, osobistej odpowiedzialności
 • Dyscyplinarnie podporządkowany zarządowi  SU PL
 • Podleganie pod względem fachowości w produkcji menedżerstwu PHP
 • Podleganie pod względem działań komercyjnych prezesowi SU PL w porozumieniu z PHP

 

Wykształcenie i wymagane umiejętności:

 1. Wymagania ogólne :
 • Studia w zakresie uprawy roślin oraz doświadczenia praktyczne
 • Konieczna znajomość podstawowej wiedzy na temat produkcji materiału siewnego. Atutem będzie posiadanie bogatej wiedzy w tym temacie.
 • Doświadczenie w działaniach komercyjnych oraz w kontaktach z przedsiębiorstwami handlowymi
 • Dobre umiejętności komunikacyjne w celu obsługi klientów

 

 1. Znajomość języków obcych:
 • Polski jako język ojczysty
 • Angielski lub niemiecki biegle w mowie i piśmie

 

 1. Umiejętności IT:
 • Dobra znajomość MS Office

 

 1. Pozostałe:
 • Prawo Jazdy kat. B 

 

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej i stabilnej firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • samochód służbowy,
 • laptop i tel. komórkowy.

 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail:

 

Odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

 

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianamiTa strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.